FAGLIG
VEILEDNING

i barnehage

RSK Vest-Finnmark har laget et nettbasert program for faglig veiledning i barnehage. Programmet kan være til hjelp og støtte for deg som skal være veileder i barnehagen eller for deg som arbeider i barnehage og har lyst å utvikle deg faglig. Programmet passer for hele personalet, men hovedmålgruppen er barnehageassistenter og fagarbeidere. Du vil her finne ti ulike moduler med aktuelle temaer og problemstillinger som vil øke din kompetanse og refleksjonsnivå. Før du starter anbefales det at du leser «lure tips».

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.