Samarbeid hjem – barnehage

Om tema

I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

 

Mål for tema

Skape noen tanker og forståelse for hva slags ansvar barnehagen har for et godt samarbeidet med barnas hjem og hva man kan gjøre for å legge til rette for dette.

 

Forarbeid

Les teksten fra udir:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/8-Samarbeid-mellom-barnehage-og-hjem/

 

og Første Steg: https://www.utdanningsnytt.no/forste-steg/debatt/2017/mai/rad-og-tips- til-hvordan-du-far-et-godt-foreldresamarbeid/

 

"Tenk ut en case i forbindelse med foreldresamarbeid som du ønsker veiledning på"

1. veiledning

Gå sammen i veiledningsgruppa og drøft casen/spørsmålene i linken: http://vetuva.udir.no/index.php/dialogkort/foreldresamarbeid/

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Tenk ut en case i forbindelse med foreldresamarbeid som du ønsker veiledning på. Skriv ned casen og ta den med på neste veiledning.

 

2. veiledning

Gruppa velger ut en eller to case til veiledning/drøfting.

 

Litteraturtips

http://www.fubhg.no/samarbeid-hjem-barnehage.176553.no.html

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.