Barns

medvirkning

Om tema

I følge Rammeplanen skal barnehagen ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1 .

 

Mål for tema

Skape en bevissthet rundt tematikken barns medvirkning og hva det konkret kan ha å si for praksisen i barnehagehverdagen.

 

Forarbeid

Les:

http://vetuva.udir.no/index.php/artikler-2016/ikke-alle-barn-har-medbestemmelse-i-barnehagen/

 

Og se filmen:

https://www.bing.com/videos/search?q=barns+medvirkning+film&&view=detail&mid=AA1B25CB946737E99E60AA1B25CB946737E99E60&rvsmid=BABB415D8631039534BEBABB415D8631039534BE&FORM=VDRVRV

 

"Hvordan forstår vi begrepet barns medvirkning?"

1. veiledning

Spørsmål til drøfting:

 

Hvordan forstår vi begrepet barns medvirkning?

Hvordan sikrer vi at alle barn får erfare å ha innflytelse på det som skjer i barnehagen?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Med bakgrunn i forarbeidet og første veiledning - Gå på jakt etter og noter ned handlinger blant de ansatte i barnehagen som kan være eksempler på hvordan man kan ivareta barns rett til medvirkning i deres barnehage. Ha med en case til neste veiledning. Tenk og gjennom om du har opplevelser hvor barns rett til medvirkning kan være utfordrende.

 

2. veiledning

Presenter din(e) konkrete case i gruppa som du ønsker veiledning på og refleksjon rundt.

 

Litteraturtips

Nettressurser:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf

 

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.